Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Sürekli İyileştirme ve Gelişim Odaklı Hizmet Anlayışı
İş Süreçleri Yönetimi
İş Süreçleri Yönetimi
Tüm Kurum/Kuruluşlar İçin Etkin Süreç Yönetimi
Stratejik Planlama
Stratejik Planlama
Etkin Stratejik Planlama Yaklaşımı İle Kurumsal Gelişiminizi Sağlayın
Kalite Yönetimi Danışmanlığı
Kalite Yönetimi Danışmanlığı
Kurumsal Verimliliğinizi Arttırın
Verimlilik Yönetimi Danışmanlığı
Verimlilik Yönetimi Danışmanlığı
Profesyonel Hayata Giriş Yapın
Yalın Üretim Danışmanlığı
Yalın Üretim Danışmanlığı
Kaizen,Kanban, 5S, Yalın Üretim
Kurumsal Eğitimler
Kurumsal Eğitimler
Kurumsal Gelişiminize Katkı Sağlayın
İç Denetim Danışmanlığı
İç Denetim Danışmanlığı
Kalite Yönetim Sisteminizi Güvence Altına Alın
Tedarik Yönetimi Danışmanlığı
Tedarik Yönetimi Danışmanlığı
Tedarik Zincirinin geliştirilmesi şirketlere çok önemli katkı sağlamaktadır.

Videolarımız

Garip Kayacı Business Channel Türk TV
SWOT Analizi Nedir?

Blog

Kalıplaşmış düşünce ve hizmet anlayışından tamamen uzak kendine özgü danışmanlık hizmeti anlayışı ile akademik, yenilikçi, özgün çalışmalarla yüksek kalite standardı

Benimsediği akademik, yenilikçi ve özgün çalışmalar ile farkındalık yaratan ve alışagelmiş hizmetlerden farklı olarak yepyeni bir hizmet anlayışı ile değer yaratarak Kalite Yönetim Sistemi, Süreç Yönetimi, Üretim Yönetimi Sistemleri, Yalın Üretim, Kaizen, Kanban, 5S İş Yeri Organizasyonu, 6 Sigma,Verimlilik Yönetimi ve Performans Geliştirme, Kurumsal Eğitimler, Risk Değerlendirme alanlarında çözüm ortaklığı sağlıyoruz.

Bize Ulaşın...

Hayalleri Gerçeğe Dönüştürüyoruz

Farklı sektörlerden elde ettiğimiz tecrübemizle, müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Paralarını ve Zamanı doğru kullanarak en hızlı, en verimli çözümleri sunuyoruz. Referanslarımızdan bazıları...

Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı hizmetinin temel amacı; üretim ve hizmet alanında çalışan kurumlara yönelik yönetim destekleri ve eğitimlerin sağlanması, akademik anlamda her türlü desteğin sağlanması ve hizmet verdiğimiz kurumun katma değer kazanmaları esas alınmıştır.
 

Detaylar

Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Değişen ve gelişen iş dünyasının dinamiklerini takip etmek, değişikliklere ayak uydurmak, kurumunuzun verimliliğini her geçen gün arttırmak ancak eğitimli, kendisini sürekli geliştiren ve doğru yönde motive edilmiş yöneticiler ve çalışanlarla sağlanabilir.


Detaylar

Denetim Hizmetleri

Kurumların Kalite Yönetim Sistemleri, Üretim Sistemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği denetimlerini kapsamaktadır. İç Tetkik çalışmasının amacı; kuruluşun mevcut Kalite Yönetim Sistemi Standardına uyulup uyulmadığını ve sistemin sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığını denetlemektedir.

 

Detaylar

Kurumsal Kimliğimiz Bizi daha iyi tanıyın.

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı ile Mevcut Durum Analizi, Gelişim Alanlarının Belirlenmesi, Stratejik Planlamaların Yapılması, Gerekli Faaliyet Çalışmaları ile şirket gelişimi hedeflenmektedir.

Stratejik Planlama

Stratejik Planlama ile şirketlerin kendi iç dinamiklerinden başlayıp, dış dinamiklerin de etkisiyle şirketin maruz kaldığı tüm aşamaların değerlendirilerek kurumsal gelişiminize katkı sağlanması amaçlanmıştır.

ISO 9001 Kalite Yönetimi

Müşteri beklentilerini karşılayan, kalitesizlikten kaynaklanan kayıpları azaltan, sürekli iyileştiren, çalışanların kalite odaklı olmasını sağlayan, izlenebilirliği sağlayan ve kuruluşu daha iyi yöneten bir yapı esas alınmıştır.

Finansal Maliyet Yönetimi

Finansal Maliyet Danışmanlığı ile şirketlerin faaliyet alanlarında, maliyetlerin doğru ve güvenilir olarak belirlenmesi hedeflenerek, fiyatlandırmaların Maliyet Analizi ile yapılması esas alınmıştır.

İş Süreçleri Yönetimi

Belirlenen Stratejik Planlama ile Performans Ölçümleri, Performans Değerlendirmeleri, Performans Göstergeleri, Süreç Akışlarının değerlendirmeleri, gelişim aksiyonları ile süreç yönetimi gelişimi hedeflenmektedir.

Verimlilik Yönetimi

Şirketlerin çeşitli alt süreçlerinin, verimliliğinin arttırılması doğrultusunda süreç tanımlamalarının yapılması, değer akışı haritası oluşturulup, verimliliğin arttırılması için gerekli analizler yapılarak verimlilik artışının sağlanması esas alınmıştır.

Kurumsal Eğitimler

Kurumsallık, sürdürülebilir büyüme için şirketler de sürekli değişim içinde olmalıdırlar. Kurumsal Eğitimler ile personelin sürekli gelişimi, doğru yerde motivasyonu ve verimliliğin artması hedeflenmiş, Kurumsal Eğitimler ile şirketinizin gelişimi esas alınmıştır.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kurumların insan kaynakları süreçlerinin iyileştirilmesi, yeniden yapılandırılması açısından müşteriye özel analizler sunar ve süreçler desteksiz şekilde uygulanabilir duruma gelene kadar hedeflenmiş bir danışmanlık sürecini kapsamaktadır.

Çalıştığımız Firmalar