Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Sürekli İyileştirme ve Gelişim Odaklı Hizmet Anlayışı
Yenilikçi İşletmeler İçin Kalite Yönetimi Yazılımı
Yenilikçi İşletmeler İçin Kalite Yönetimi Yazılımı
Kalite Yönetim Sürecinizi Kontrol Altına Alın
İş Süreçleri Yönetimi
İş Süreçleri Yönetimi
Tüm Kurum/Kuruluşlar İçin Etkin Süreç Yönetimi
Stratejik Planlama
Stratejik Planlama
Etkin Stratejik Planlama Yaklaşımı İle Kurumsal Gelişiminizi Sağlayın
Kalite Yönetimi Danışmanlığı
Kalite Yönetimi Danışmanlığı
Kurumsal Verimliliğinizi Arttırın
Verimlilik Yönetimi Danışmanlığı
Verimlilik Yönetimi Danışmanlığı
Profesyonel Hayata Giriş Yapın
Yalın Üretim Danışmanlığı
Yalın Üretim Danışmanlığı
Kaizen,Kanban, 5S, Yalın Üretim
Kurumsal Eğitimler
Kurumsal Eğitimler
Kurumsal Gelişiminize Katkı Sağlayın
İç Denetim Danışmanlığı
İç Denetim Danışmanlığı
Kalite Yönetim Sisteminizi Güvence Altına Alın
Tedarik Yönetimi Danışmanlığı
Tedarik Yönetimi Danışmanlığı
Tedarik Zincirinin geliştirilmesi şirketlere çok önemli katkı sağlamaktadır.

Videolarımız

Garip Kayacı Business Channel Türk TV
SWOT Analizi Nedir?

Blog

Kalıplaşmış düşünce ve hizmet anlayışından tamamen uzak kendine özgü danışmanlık hizmeti anlayışı ile akademik, yenilikçi, özgün çalışmalarla yüksek kalite standardı

Benimsediği akademik, yenilikçi ve özgün çalışmalar ile farkındalık yaratan ve alışagelmiş hizmetlerden farklı olarak yepyeni bir hizmet anlayışı ile değer yaratarak Kalite Yönetim Sistemi, Süreç Yönetimi, Üretim Yönetimi Sistemleri, Yalın Üretim, Kaizen, Kanban, 5S İş Yeri Organizasyonu, 6 Sigma,Verimlilik Yönetimi ve Performans Geliştirme, Kurumsal Eğitimler, Risk Değerlendirme alanlarında çözüm ortaklığı sağlıyoruz.

Bize Ulaşın...

Hayalleri Gerçeğe Dönüştürüyoruz

Farklı sektörlerden elde ettiğimiz tecrübemizle, müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Paralarını ve Zamanı doğru kullanarak en hızlı, en verimli çözümleri sunuyoruz. Referanslarımızdan bazıları...

Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı hizmetinin temel amacı; şirketlerin mevcut durumlarını tespit ederek, işletmenin stratejik planlamalarının oluşumlarını, iş geliştirme çözüm aksiyon planları ve uygulamalarını, ihtiyaç duymuş olduğu Kalite Eğitimi, Yalın Üretim Eğitimi, Süreç Yönetimi Eğitimi, Problem Çözme Teknikleri Eğitimi gibi bir çok Kurumsal Eğitim Planlamalarının yapılarak gerçekleşmesini, alınan sonuçların değerlendirilerek şirketin iç organizasyon yapısının geliştirilmesi, güçlendirilmesi, verimlilik artışının sağlanması, rekabet gücünün arttırılması hedeflenmiştir.

Detaylar

Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Değişen ve gelişen iş dünyasının dinamiklerini takip etmek, değişikliklere ayak uydurmak, kurumunuzun verimliliğini her geçen gün arttırmak ancak eğitimli, kendisini sürekli geliştiren ve doğru yönde motive edilmiş yöneticiler ve çalışanlarla sağlanabilir. Yalın Üretim Eğitimi, Kalite Yönetim Eğitimi,Kalite Dokümantasyon Eğitimi, ISO 9001 Eğitimi, Proses FMEA Eğitimi, KAIZEN Eğitimi, KANBAN Eğitimi, Bütünsel Planlama Eğitimi, Problem Çözme Teknikleri Eğitimi, Verimlilik Yönetimi Eğitimi gibi ihtiyaç duyulan Kurumsal Eğitimler ile şirketlerin gelişimleri hedeflenmiştir.


Detaylar

Kurumsal Denetim Hizmeti

Denetim Hizmeti; Kurumların ilgili standartlar gereği,Kalite Yönetim Sistemleri, Üretim Sistemleri, Risk Yönetim Süreçlerinin uygulanabilirliğinin ölçülmesi, gerekli tedbirlerin belirlenmesini sağlayan incelemedir. Gerçekleşecek olan tetkikler ile birlikte şirketlerin yönetim sistemlerinin mevcut durum tespitleri yapılarak, ilgili standartlara, şirketin belirlemiş olduğu yönetim sistemi politikasına uyulup uyulmadığını ve sistemsel sürekliliğin sağlanıp sağlanmadığının tespiti yapılarak gerekli önlemlerin alınması hedeflenmiştir. 


Detaylar

Kurumsal Kimliğimiz Bizi daha iyi tanıyın.

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı ile Mevcut Durum Analizi, Gelişim Alanlarının Belirlenmesi, Stratejik Planlamaların Yapılması, Gerekli Faaliyet Çalışmaları ile şirket gelişimi hedeflenmektedir.

Stratejik Planlama

Stratejik Planlama ile şirketlerin kendi iç dinamiklerinden başlayıp, dış dinamiklerin de etkisiyle şirketin maruz kaldığı tüm aşamaların değerlendirilerek kurumsal gelişiminize katkı sağlanması amaçlanmıştır.

ISO 9001 Kalite Yönetimi

Müşteri beklentilerini karşılayan, kalitesizlikten kaynaklanan kayıpları azaltan, sürekli iyileştiren, çalışanların kalite odaklı olmasını sağlayan, izlenebilirliği sağlayan ve kuruluşu daha iyi yöneten bir yapı esas alınmıştır.

Yalın Üretim

Yalın Üretim Sistemi Danışmanlığında; firmaların karlılıklarını arttırmak ve gelişimlerini sürdürebilmek için maliyetlerini düşürmek, verimliliklerini arttırmak, kalite ve hızlarını yükselterek, firmaların sürekli gelişim sağlanması esas alınmıştır.

Maliyet Yönetimi

Finansal Maliyet Danışmanlığı ile şirketlerin faaliyet alanlarında, maliyetlerin doğru ve güvenilir olarak belirlenmesi hedeflenerek, fiyatlandırmaların Maliyet Analizi ile yapılması esas alınmıştır.

İş Süreçleri Yönetimi

Belirlenen Stratejik Planlama ile Performans Ölçümleri, Performans Değerlendirmeleri, Performans Göstergeleri, Süreç Akışlarının değerlendirmeleri, gelişim aksiyonları ile süreç yönetimi gelişimi hedeflenmektedir.

Verimlilik Yönetimi

Şirketlerin çeşitli alt süreçlerinin, verimliliğinin arttırılması doğrultusunda süreç tanımlamalarının yapılması, değer akışı haritası oluşturulup, verimliliğin arttırılması için gerekli analizler yapılarak verimlilik artışının sağlanması esas alınmıştır.

Kurumsal Eğitimler

Kurumsal Eğitimler ile personelin sürekli gelişimi, doğru yerde motivasyonu ve verimliliğin artması hedeflenmiş, Yalın Üretim, Kalite Eğitimi, Süreç Yönetimi Eğitimi gibi bir çok Kurumsal Eğitimler ile şirketinizin gelişimi esas alınmıştır.

Çalıştığımız Firmalar