Blog

Rekabet Ortamı

17.06.2017

Günümüz iş dünyasında her geçen gün giderek ağırlaşan bir rekabet ortamı bulunmaktadır. Firmaların ayakta kalabilmesi ise dinamik olan koşullara uyum sağlamaları ile doğru orantılıdır. Mevcut olan iş potansiyellerini yükseltmek, uluslararası pazar alanına giriş yapmak, daha fazla istihdam yapmak, tasarım ve proje üretmek gibi değişik hedefleri olan firmalar ile birlikte sözün yerinde ise kendi yağında kavrulmayı tercih eden firmalarda bulunmaktadır. Bu iki alanın ise tek ortak noktası bulunmakta “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve UZUN ÖMÜRLÜ OLMA”

 

İşletmenin uzun ömürlü ve sürdürebilirliğini koruması için dış dünyaya uyum sağlamasına bağlıdır. Bu da iyi bir stratejik planla mümkün olmaktadır. İyi hazırlanmış olan stratejik plan işletmelerin doğru kararlar alabilmesini sağlamakla beraber mevcut olan riskler ile birlikte gelebilecek olan risklerinde görülmesini sağlayarak kontrol mekanizmasını devreye koyacaktır, bu da firmaların önlem almasını sağlayarak strateji değişimlerini zamanında yapmalarını sağlayacaktır. Özellikle ülkemizde kurumsallaşmanın algısı ne yazık ki oldukça farklı ve birçok firmanın reel anlamda kurumsallaşamamasının nedeni doğru şekilde yönlendirilememesinden kaynaklanmaktadır.

 

Burada bahsedilen aslında bir danışmanlık hizmetinin alınmasıdır. Bakıldığında doğru alanda, zamanda ve konularda danışmanlık hizmeti alan firmaların diğer rakiplerinden bir adım önde olduğu gerçektir. Birçok firmaya göre gereksiz ve yersiz olarak gördüğü bu hizmet alanında profesyonel olan kişi/kurumlardan alındığında firmaya olan etkisinin olumlu yönde olacağı da bir gerçektir.

 

 

 

Büyüyen bir şirketin ana teması “PLANLAMANIN DOĞRU STRATEJİLER İLE YAPILMASI” ’na bağlıdır. Şirketlerin ihtiyacı olan doğru ve zamanında olan stratejiler ve bunların iyi yönetilmesidir.

Sonuç olarak; atılan bu adımlar firmaların uzun vade de bulunduğu iç çevreden, dış çevreye geçişini sağlayarak giderek büyümesini ve uzun ömürlülüğünü sağlayacaktır.