Blog

Ürün Hatları Ve Markalama Yönetimi

13.01.2018

Pazarlama karmalarının ve planların başlangıç noktası ürünlerden oluşmaktadır. İşletmeler sunmuş oldukları ürün/hizmet tanımlamalarını anlaşılır olarak yapması gerekmektedir.

 

Bir işletmenin ürün stratejisi; ürün, ürün hattı ve ürün grupları konularında eş güdümlü olarak karar almayı gerekmektedir. Tüketiciler ürün/hizmetleri incelerken, gruplandırmaları dört temek grupta ayırmaktadır.

 

-          Kolay ürünler

-          Alışveriş ürünleri

-          Özel ürünler

-          Aranmayan ürünler

 

Endüstriyel ürünlerin kullanım amaçları ise kullanım biçimlerine göre ayırarak incelenmektedir. Ürünlerin endüstriyel ürün mü yoksa tüketici ürün mü olduklarını kullanım sebeplerine göre belirlenmektedir.

 

 

İşletmeler hatlarında yer alan ürünlerini tüketicilerine ulaştırmada stratejiler geliştirmek zorundadır. Bunlar ürün özellikleri, ambalajlama, markalama, etiket ve destek servisleri olarak gruplandırılırlar.  Geliştirilen stratejiler, birbirlerini izleyen ve destekleyen niteliklerde olmalıdır. Birçok işletme tek ürün üretmek yerine ürün hattı kurmayı tercih etmektedir. Bu durumda geliştirilen stratejiler ayrı gruplarda ve birbirinden bağımsız stratejilerden oluşturulmalıdır. Eğer sunmuş olduğunuz hizmet ise geliştirilen stratejiler sektörün kendine has özellikleri le incelenmelidir. Günümüz iş dünyasında hizmet sektörünün gelişimi ve giderek büyümesi ve sektör içinde yer alan firmaların geliştirmiş oldukları stratejiler hizmet alanında yapılan sunumlara en önemli örnekler olarak göstermek mümkündür.

 

Ürünü tanımlayacak olursak; bir istek ya da gereksinimi karşılamak üzere tüketim, kullanım, ele geçirme ya da dikkate alınmak üzere pazara sunulan şeydir. Bu fiziksel bir obje, yer ya da fikirde olabilir. Bunları tüketici eşyaları, sanayi eşyaları ve hizmetler olarak üç grupta ele almaktayız.

 

Ürünlerin seviyeleri ana yarar, temel ürün, beklenen ürün, büyütülmüş ürün ve potansiyel ürün olarak beş seviyeden meydana gelmektedir. Ana yarar; tüketicinin ürünü kullanarak elde ettiği fayda ve yarar, temel ürün; ana yarar sağlayan ürünün temel ürüne dönüştürülmesi, beklenen ürün; tüketicinin satın alma aşamasında bulmayı beklediği özellik ve şartları karşılayan, büyütülmüş ürün; tüketicinin beklediğinden daha fazlasını sağlayan ürün, potansiyel ürün; tüketiciye çeşitli sürprizler ile beklentilerden daha fazlasını sunması ve pazarlayanın kendisini farklı kılmayı başardığı ürünler olarak ifade edilmektedir.

 

Ürünlerin sınıflandırılmasına bakacak olursak;

Tüketici ürünleri, tüketici sınıfına alınan otomobil, kıyafet, yiyecek vb. olan ürünler, endüstriye ürünleri ise işletme ve kuruluşlar tarafından başka ürün/hizmet üretilmesi için kullanılan hammadde, demir, çelik, yedek parça, ofis ekipmanları, elektronik parçaları vb. olarak sınıflandırılmaktadır.

 

Bir diğer önemli husus ise ürün hatlarında ve ürün özelliklerinde alınan kararlardır.

 

Ürün karması, üreticinin tüketiciye sunduğu ürün setleridir. Ürün karması içerisinde muhtelif ürün hatları bulunmaktadır.  Ürün karması içerisinde bulunan ürün hatlarının sayısı ile belirlenir. İşletmeler geliştirdikleri ya da geliştirmeye çalıştırdıkları ürün hatlarında uyguladığı ya da uygulayacağı stratejiler ile mevcut hatlarını genişletebilir ya da yeni hatlar ekleyebilirler. Ürünlerin özelliklerinde alınabilecek kararlar ise ürün kullanımından sonra meydana gelen yararların anlaşılması ve tüketicilere bunların anlaşılabilir ve açık olarak aktarılmasından oluşur. Bunlar ürünün dayanıklılığı, güvenilirliği, destek hızı ve kolay ulaşılabilirliğidir. Alınacak kararlar ile geliştirilmesi planlanan stratejilerde sorulması gereken sorular;

 

-          Ürün/hizmetin en önemli özelliği nedir?

-          Geliştirilmesinde ne gibi özellikler eklenebilir?

-          Yeni özellikler eklendiğinde, müşteriler bu özellikler için ekstra ücret ödemeye hazır mı?

 

Elbette ki ürünün dizaynı da ürünün farklılaştırılmasında önemli bir etkendir. ürünün  ne kadar çekici, güvenli dağıtımı ekonomik ve kullanımı kolay olursa, o kadar fazla tercih edileceğini unutmamak gerekli. İyi bir dizayn bir ürünün rakiplerinden sıyrılabilmesinde en önemli silahlarından birisidir.

 

Marka ise, bir veya bir grup üretici ve/veya satıcının mal ve hizmetlerini belirlemeye, tanıtmaya ve rakiplerininkinden ayırıp farklılaştırmaya yarayan isim, terim, sözcük, simge (sembol), tasarım (dizayn), işaret, şekil, renk veya bunların çeşitli bileşimleri olarak tanımlanmaktadır.  Marka seçimleri ürünün sunumunda ve tercih edilebilir olmasında ki en önemli etkendir.

 

Doğru marka ismi ise;

 

-          Ürün/hizmetin yaratacağı yararlar ve kalitesi hakkında vereceği fikir

-          Kolay telaffuz edilebilirliği

-          Farklılığı

-          Farklı dillerde kullanılabilirliği

Özelliklerine sahip olmasıdır.

 

Markalamada geliştirilen/geliştirilmesi planlanan stratejiler tüketicide etki yaratması ve güvenirliliğini sağlayabilmesinde koordineli bir yol izlemelidir.

 

Markalama kadar, ambalajlamada tüketicide etki yaratan bir kavramdır. Ambalajlamanın en önemli görevi ürün koruması olsa da iyi bir ambalajlamaya sahip olan ürün tüketicinin tercihinde özendirici rol oynar ve ürün satışlarını arttırır.