Blog

İş Planı Nedir?

27.01.2018

GİRİŞİMCİ İŞ PLANI HAZIRLARKEN NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

İş planı,  kurulması planlanan ya da hali hazırda mevcut işletmelerin işleyişin geliştirilmesi için hazırlanan rapor olarak nitelendirilmektedir. İş planı hazırlanmasında işletmenin  faaliyet alanı göz önünde bulundurularak; ürün, hizmet ve finansal  kaynakların incelenmesi  büyük önem arz etmektedir.

 

KOSGEB desteği kullanacak olan girişimcilerin desteklerden yararlanabilmesi için iş planı hazırlaması gerekmektedir. İş Planı hazırlarken desteklerden yararlanmayı hedefleyen girişimciler için ihtiyaç duydukları bilgileri vermeye çalıştık.

 

KOSGEB’in vermiş olduğu destekler nedeni ile bir çok girişimci iş kurma aşamasında söz konusu desteklerden faydalanmak istemektedir.  Fakat işin yasal unsur ve şartlarından dolayı özellikle iş planı hazırlarken bir çok girişimcinin kafası karışmakta ve çeşitli sorular ortaya çıkmaktadır.

 

İş Planı Nedir?

İş planı hazırlanması çoğu kez mevcut işletmeler için iyileştirme çalışmaları standardı olarak düşünülse dahi, bu kavramdan aslında çok farklı anlamlar içermektedir. Kurulması planlanan ya da kurulumu gerçekleşmiş olan işletmelerin iyileştirme faaliyetleri sağlanması planlanan gelişim stratejileri olarak hazırlanan iş planı raporu; işletmenin gelecek hedeflerinde başarı sağlayabilmesi ve ekonomik yapısını koruyabilmeleri için büyük önem taşımaktadır.

İş Planı basitçe; hali hazırda faaliyet göstermiş olduğunuz ya da kurmayı hedeflediğiniz “işin” sürdürülebilirliğini başarılı bir şekilde ilerlemesini ve süreç içerisinde iç ya da dış etkenlerden kaynaklı unsurlar karşısında çözümler konusunda size rehberlik sağlayan plan olarak tanımlayabiliriz.

 

İş Planı Nasıl Hazırlanır?

 

Girişimci iş planını hazırlarken işletmenin faaliyet planını, bu planın nasıl gerçekleştireceğini açıklayan tüm bilgileri açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmesi gerekmektedir. İş planı hazırlama aşamasında yer alacak olan bu bilgiler oldukça önemlidir.

Bakıldığında iş planı hazırlık aşamasında birçok girişimci temel bazı hatalar yapmaktadır. Bu hatalardan en önemlisi ise iş planı hazırlık sürecidir. Girişimci iş kurma sürecini sadece anlık olarak düşünmektedir. Başarılı bir işletmenin kurulum sürecinde “ zaman”  oldukça önemlidir.  Bunu açmak gerekirse girişimcinin hayalini kurduğu işletmesinin sürdürebilirliğini koruyabilmesi için hazırlamış olduğu iş planının sağlayacağı rehberlik sürecinde karşılaşabileceği tüm unsurda girişimciye destek ve rehberlik sağlaması gerekmektedir.

 

a.       İşletme Yöneticisinin Özeti

İş planı hazırlık aşamasında girişimci ilk olarak özet bölümü hazırlaması gerekmektedir.  Bu aslında;

 

-          İş planının amacı

-          İş kurulum sürecinde neye ihtiyaç duyulduğu

-          Hizmet sağlayacağınız sektörde yer alan müşteri gruplarına ne şekilde hitap edeceğiniz ve sizi neden tercih eder

-          Ön görülen sektör analizi ve işletmenizin nasıl bir strateji uygulayacağı

 

b.      İşletme ve Faaliyet Durumu

Girişimci bu bölümde hali hazırda işletme kurulumu gerçekleşmiş ve sürdürülüyor ise bulunduğu faaliyet alanında yaşanan gelişmeleri takip etmeli ve işletmenin bulunduğu konumu tanımlandırmalıdır. Eğer girişimci iletmesini kurmamış ise neden böyle bir girişimi yapmak istediğini tanımlamalıdır.

 

c.       Ürün/ Hizmet Grupları

Girişimci işletmesinin yer aldığı sektörde, sunacağı ürün ve hizmet gruplarını net ve anlaşılır olarak tanımlamalı, sağlayacağı avantajlardan bahsetmeli ve farklılığını ortaya koyarak tercih edilme sebeplerini belirtmelidir.

 

d.      İşletme Yönetimi Stratejisi

Girişimci hali hazırda sürdürebilirliği var olan ya da kurulumu hedeflenen işletmede, belirlenen hedefler doğrultusunda, hedeflere ulaşmada işletmenin sürdürülebilirliğinde etkin rol oynayacak yönetim kadrosunu ve stratejilerini net, anlaşılır şekilde ifade etmesi gerekmektedir.

 

e.      Pazarlama Planı

Pazarlama planı, işletmelerin sürdürebilirliğini korumasında hayati önem taşımaktadır.  Pazarlama planı hazırlığında işletmenin hedef pazar alanı, gelecekte yer almayı planladığı pazar, mevcut durumda işletmenin etkileneceği ve fırsata dönüştürebileceği unsurların yer aldığı, müşteri potansiyellerinin belirlendiği planlama olmasından dolayı girişimcinin çok yönlü düşünmesi gereken noktadır.

 

f.        Üretim/Hizmet Süreci

Girişimci, işletmesinin kapasitesini, fiziki şartlarını, kaynaklarını ve istatiksel yapısını anlaşılır ve net bir şekilde ifade etmesi gerekmektedir.  Yer aldığı faaliyet alanında rakiplerini incelemeli, işletmenin zayıf, güçlü yönlerini belirlemeli, zayıf noktaların nasıl fırsata dönüştürebileceğini aktarmalıdır.

 

g.       Finansal Yapı

Birçok girişimcinin en çok zorlandığı ve desteğe ihtiyaç duyduğu bölüm aslında finansal yapının belirlenme aşamasındadır.  İşletmenin aslında finansal durumunu aktarma aşaması; işletmenin kuruluş aşamasında ihtiyaç duyduğu finansal kaynak, gelir-gider tabloları, hizmet/ürün gruplarından hedeflenen kazanç oranlarının aktarılması, yıllık net kar oranının belirlenmesi ve işletmenin ne kadar süre içerisinde başa baş noktasına ulaşacağının belirlendiği planlamadır.

 

Sonuç olarak iş planı; girişimci kurmayı hedeflediği ya da hali hazırda faaliyetini sürdürdüğü işletmenin sürdürebilirliğini koruyabilmesinde girişimciye rehberlik edebilmesinde büyük önem arz etmektedir.