Blog

Kurumsallaşma Süreci

01.02.2018

Kurumsallaşma, bir işletmenin faaliyetlerini kişilere bağımlı olmadan sürdürebilmesi ve geliştirebilmesini sağlayan yapı olarak tanımlanmaktadır.

 

Bir başka açıdan bakıldığında kurumsallaşma, işletmenin tüm stratejik kararlarına ve faaliyet alanlarına yön veren vizyon, misyon ve faaliyetlerini yürütürken beyan ettiği kavramları içeren ilke ve değerlerine ulaşmak için sürdüreceği işletme politikası ve bunun için uygulamalara sürekli olarak sahip olması anlamını taşımaktadır.

 

Kurumsallaşmanın temel amacı; bir işletmenin (patron, yönetici, kritik personel vb.) kişilerden ve onların kendi becerilerine bağlı yönetim stratejilerden bağımsız hale gelmesi ve sürekliliğini sağlamasıdır.

 

 

Neden Kurumsallaşmalıyız?

 

Birçok işletme sahibi; işini çok iyi bilmesine rağmen zaman zaman süreçleri yönetmekte birtakım problemler yaşamaktadır. Operasyon içerisinde müşterilerden gelen talep ya da projelerin artmasına rağmen geri bildirimlerde zaman problemi yaşamakta, verimliliği tam anlamı ile ölçmekte zorlanmaktadır.  İşlemenin finansal anlamda gelişim göstermesine rağmen karlılık oranlarının aynı kalması ya da düşmesi yaşanmakta, performans ölçümlerini tam anlamı ile yapamamaktadır. Hatta birçok işletme sahibi firma departmanında zaman zaman üretim müdürü, finans müdürü, satın alma sorumlusu gibi çalışmakta, geç vakitlere kadar bu çalışmaların devam etmesine karşılık işlerin yetişmediğini belirmekte, dönemsel raporlara ulaşmadıklarını her fırsatta dile getirmekte ve artık yorulduklarını söylemektedirler.

 

Yazıda belirttiğimiz gibi kurumsallaşmanın temel amacı; işletme içerisinde yer alan departmanların kişilerden ve onların kişisel becerilerine bağımlı bir yapıdan, bağımsız hale gelerek sistematik bir yapının sağlanmasıdır. Ancak birçok işletme sahibi kurumsallaşmak istemesine karşın, bu sürece “ŞİRKET YÖNETİMİNİ, DIŞARIDAN PROFESYONEL BİR EKİBE BIRAKMAK” olarak algılamaktadır.

İşletme sahipleri kurumsallaşma sürecinde, işletme içerisinde etkin rol alarak, işletmenin kişilerden  ve onların becerilerinden bağımsız sistem yapısının kurulmasında, profesyonel görev dağılımları içerisinde yer alarak öncülük etmeleri, çalışanların bu sürece adapte olmasında “rol model” görevi üstlenerek kurumsallaşma sürecinin hızlanmasında etkili olacaktır.

 

Kurumsallaşma Süreci Nasıl Başlayacak?

 

1.       Mevcut Durum Analizi

2.       Kurumsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

3.       Yapılacak Yönetim Danışmanlığı Faaliyet Önceliklerinin Belirlenmesi

4.       Stratejik Yönetim Danışmanlığı ve Planının Oluşturulması

5.       Kurumsal Dönüşüm ve Yapılanma Danışmanlık Faaliyetlerinin Oluşturulması

 

Sonuç olarak; kurumsal kimliğe sahip olan işletme, kişilerden ve onların bireysel becerilerinden bağımsız, hesap verilebilir yönetim anlayışı ve sürekli gelişim misyonu ile sürdürebilirliğini ve gelişe bilirliğini sağlayan bir yapıya sahip olacaktır.