Blog

Stratejik Yönetim Nedir?

05.03.2018

Günümüz İş Dünyası’nda birçok kuruluş bulunmaktadır. Bunların bir kısmı çok kısa sürede başarı sağlayarak hedeflemiş oldukları noktaya ulaşmışlar, bir kısmı belirli bir süreç sonunda başarı sağlamış bir kısmı ise başarı sağlayamayarak sektördeki yerini alamamıştır.

 

Peki aklımıza şu soru hiç gelmedi mi? Niçin bazı kuruluşlar başarılı olurlar sektörlerinde güçlü ve etkileyici bir konuma gelirler ve niçin diğerleri bunu sağlayamaz? Niçin bazı kuruluşlar her yıl kârlarını artırarak güçlü bir görünüm verirken bazıları başarılı olamaz ve durumlarını koruyamazlar? Pazar ekonomisinin fırtınalarından ve dalgalarından firmaları koruyan yönetim becerileri nelerdir? Firmalar hangi tehditlerden kendi iradeleri ile sakınabilirler ve neleri bir fırsat olarak değerlendirebilirler? İşte bu tür soruların cevaplarını araştırmak ve bir durum tespiti yapmak bir STRATEJİK YÖNETİM perspektifini ve görüş açısını gündeme getirmektedir.

 

 

 

Peki Stratejik Yönetim Nedir?

 

Stratejik Yönetim; kuruluşun dış çevresiyle olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve istikametinin belirlenmesi için yapılacak faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi sürecidir.

"Stratejik yönetim süreci, genel yönetim sürecinden ayrı olarak düşünülmemelidir." Genel anlamda işletme yönetimi, işletmenin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, yapılması gerekli olan faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, uygulaması ve kontrol edilmesi sürecidir. Stratejik yönetim ise, işletmelerin genel yönetim sürecinin bir parçasıdır.

 

Kuruluşlar değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle esnek davranmak zorundadırlar. Değişen iş dünyasında yaşanan değişimleri ve yenilikleri sürekli takip etmeli, en yeni ve başarılı uygulamalar üzerinde kendi iç analiz sonuçları ile karşılaştırarak yol haritalarını belirlemeli ve rakiplerinden daha avantajlı duruma geçmelidirler.

 

Strateji üretme aşamasında kuruluşlar;

 

Rekabetçi süreçlerin yapı ve koşullarını iyi analiz etmeli ve bilgi birikimlerini en etkin şekilde uygulamalıdır.

Sahip olunan bilgileri yaşanan ya da yaşanması olası durumlarla bütünleştirmeli ve neden sonuç ilişkilerini kurmalıdırlar.

Alternatif davranış biçimlerini ortaya koyabilecek vizyona sahip olmalı ve olası sonuçları önceden belirlemeli ve analiz etmelidirler.

Gerekli kaynaklara sahip olmalı, aşan kaynak ihtiyaçları için alternatif çözümler üretmelidirler.

 

Burada düşünce gücünün ve vizyonun stratejik süreçlerde önemli bir rol oynayacağı görülebilmektedir.

 

İşletme Stratejisi temel unsurları; Faaliyet Sahası, Gelişme Vektörü, Rekabet Avantajı, Sinerji olarak gruplayabiliriz.

 


Strateji, işletmenin rakipleri arasında üstün bir duruma geçmesini sağlamayı ve çevresel koşullarla uyum içinde faaliyette bulunmayı gerektirdiğine göre, bir işletme kendi faaliyet sahasına daha yakın olan hususları incelemeli ve bu alanlar üzerinde uzmanlaşmalıdır.