Blog

Kalite Maliyetleri

13.01.2019

Günümüzde "KALİTE" kavramı; kusurlu ürünlerin kusursuz ürünlerden ayrılması ve spesifikasyonlara göre üretimin gerçekleştirilmesinin ötesinde çok daha derin anlamları kapsamaktadır. Kalite kavramı; ürünün son muayenesinden, sürecin kontrolü yaklaşımına ve toplam kalite yönetimine ulaşarak gelişmiştir. Kalite; isin ilk seferde doğru olarak yapılması olduğuna göre ürünlerin ve süreçlerin sürekli kalite düzeyini geliştirerek her zaman için isin ilk seferde doğru olarak yapılması sağlanmalıdır. Günümüzde kalite; dinamik olmak zorundadır ve sürekli değişen bir hedef olarak belirlenmelidir.

 

Kalite ile ilgili olarak birçok tanım yapılmaktadır;

Kalite; belirlenen şartlar altında ve belirlenen bir zaman süresi içinde istenilen fonksiyonları yerine getirebilme kabiliyetidir.

Kalite, bir ürünün kulanım uygunluğunu belirleyen özelliklerinin tümüdür.

Kalite, herhangi bir ürün sınıfının özelliklerinin insan topluluklarının istek potansiyelini karşılayabilme derecesidir.

Kalite, önceden tespit edilmiş olan spesifikasyonlara ya da standartlara göre üretim yapma olgusudur.

“Kalite” kısaca “amaçlara uygunluk derecesi” olarak tanımlanabilmektedir. Buradaki amaç kullanıcı kimsenin veya tüketicinin istek ve gereksinimleri olmaktadır.

Gelişen teknoloji, değişen koşullar, rekabetin artması, talep ve beklentilerin artması ile kalite boyutu farklılaşmış ve sınırı sürekli genişleyen bir hal almıştır.

 

Değişen şartlar ve müşterilerin beklentilerinin artması ile birlikte firmaların sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerin sürekliliğinin devamı için “Kalite Kavramının Önemi” firmalar için kritik bir hal almıştır.

Birçok şirket "Kalite Yönetim Sistemi" için çalışmalar yapmakta ve stratejilerini bu yönde belirlemekte ve geliştirmektedir.

 

Peki Kalite Yönetim Sistemi ölçüsünü belirleyen unsur nedir?

 

“Kalite Maliyetleri” kalitenin ölçüsüdür.

 

 

 

Toplam kalite yönetiminin yerleşebilmesi, uygulanabilmesi ve sürekli kılınabilmesi için kalitedeki gelişmelerin ölçülmesi ve açık bir şekilde raporlanması gerekir. Kalitedeki gelişme ve değişmeyi gösteren en iyi kıstas, kalite maliyetleridir. Diğer bir ifade ile, kuruluşun kalite hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının somut ölçüsünü elde etmek için kalite maliyetlerinin hem tutar ve hem de miktar olarak bilinmesi gerekir. İşletmeler için esas olan maliyetli olan kaliteli mal ve hizmet üretmek değil, kalitesiz ya da düşük kaliteli mal ve hizmet üretmemektir.

 

Kalite maliyetleri, başarısızlık maliyetleri (dışsal ve içsel başarısızlık maliyetleri), ölçme ve değerlendirme maliyetleri ve önleme maliyetlerinden oluşmaktadır.

 

Ölçme ve Değerlendirme Maliyetleri;

 

Belirli bir urunun veya hizmetin kalite standartlarına uygunluğunu belirlemek amacıyla katlanılan maliyetlerdir. Gelen malzemelerin muayene ve kontrol maliyetleri, laboratuvar testlerinin maliyetleri, muayene maliyetleri, muayenelerde kullanılan malzemelerin maliyetleri, ölçüm sonuçlarının analiz maliyetleri, ölçme ve değerlendirme maliyetlerini oluşturmaktadır.

 

Önleme Maliyetleri;

 

Hataların oluşmasının önlenmesi amacıyla katlanılan maliyetlerdir. Kalite planlaması maliyetleri, süreç kontrol maliyetleri, araştırma geliştirme çalışmalarının maliyetleri, ölçme aletlerinin tasarımının ve geliştirilmesinin maliyetleri ve eğitim maliyetleri; önleme maliyetlerini oluşturmaktadır.

 

İçsel Başarısızlık Maliyetleri;

 

Ürün veya hizmetin müşteriye sunulmasından önce karşılaşılan uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla katlanılan maliyetlerdir. Iskarta maliyetleri, düzeltme ve tamir maliyetleri, mühendislik hizmetlerinin maliyetleri içsel başarısızlık maliyetlerini oluşturmaktadır.

 

Dışsal Başarısızlık Maliyetleri;

 

Ürün, müşteriye sunulduktan sonra karşılaşılan uygunsuzlukların giderilmesi veya müşterinin belirli gereksinimlerini tatmin etmeyen ürünlerin veya hizmetlerin düzeltilmesi amacıyla katlanılan maliyetlerdir. Müşteri şikâyetlerine bağlı oluşan maliyetler, servis maliyetleri, geri donen urun maliyetleri, kayıp satış maliyetleri; dışsal başarısızlık maliyetlerini oluşturmaktadır.