Kurumsal Danışmanlık

 Konumunuz / Ana Sayfa / Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsallaşma, bir işletmenin faaliyetlerini kişilere bağımlı olmadan sürdürebilmesi ve geliştirebilmesini sağlayan yapıdır.

Bir başka açıdan bakıldığında kurumsallaşma, işletmenin tüm stratejik kararlarına ve faaliyet alanlarına yön veren vizyon, misyon ve faaliyetlerini yürütürken beyan ettiği kavramları içeren ilke ve değerlerine ulaşmak için sürdüreceği politikalar ve uygulamalara sürekli olarak sahip olması anlamı taşır.

Kurumsallaşmanın temel amacı bir işletmenin (patron, yönetici, kritik personel vb.) kişilerden ve onların kendi becerilerine bağlı yönetim stratejilerden bağımsız hale gelmesi ve sürekliliğini sağlamasıdır.

 

 

Garip Kayacı Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim