ISO 9001 Kalite Yönetimi

 Konumunuz / Ana Sayfa / ISO 9001 Kalite Yönetimi

ISO 9001 Kalite Yönetimi

 

ISO 9001, Uluslararası Akreditasyon Organizasyonu tarafından geliştirilmiş ve sürekli geliştirilmeye devam eden uygulandığı işletmeleri tüm yönleriyle ele alarak geliştirmek üzere yapılması gerekenleri tanımlayan, en çok bilinen ve uygulanan ISO (International Organization for Standardization) standardıdır.

 

Günümüz iş dünyasında artan rekabet koşulları, sürekli gelişen teknoloji ve bunlara bağlı olarak artan talepler ile şirketlerin başarmak zorunda oldukları üç ana hedef oldukça belirgindir.

  • Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak
  • Maliyetleri azaltmak ve verimlilik sağlamak
  • Yeni ürün ve hizmetleri pazara sunmak

 

Günümüz iş dünyasında şirketler için artık “herkes elinden geleni yapmalı” politikası hedeflere ulaşmada yeterli bir çözüm olamamaktadır. İlk olarak, şirket bünyesinde yer alan departmanların ve personellerin “Ne Yapması Gerektiğini” bilmesidir.  Bir başka değiş ile;

 

Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir.

 

ISO 9001 hedefleri gerçekleştirebilecek bir kalite sistemi oluşturmak amacıyla kullanılabilen bir kalite yönetim sistemi modelidir. 

Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden standartlar bütünü olan ISO 9001, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümantasyon sağlayabileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

 

ISO 9001 Standardının oluşturulmasında aşağıda yer alan “Kalite Yönetim Prensipleri” dikkate alınır.

 

Müşteri Odaklılık

Liderlik

Çalışanların Katılımı

Proses Yaklaşımı (Süreç Yönetimi)

Sistem Yaklaşımı

Sürekli İyileştirme

Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım

Tedarikçi İlişkileri

 

Neden ISO Kalite Yönetim Sistemi?

Kuruluşun daha iyi yönetilmesini sağlar.

Çalışanların kaliteye ortak olmalarını sağlar.

Müşteri beklentilerinin daha iyi algılanmasını ve memnuniyetinin artmasını sağlar.

Kalitesizlikten kaynaklanan kayıpları azaltır.

Sürekli iyileştirme için bir alt yapı oluşturur.

Ürün kalitesinin sürekliliğini sağlar.

Müşteriyi etkileyen faaliyetlerin izlenmesini ve kontrolünü sağlar.

Kuruluşun iç iletişimini arttırır.

Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır.

Müşterilerde güven duygusunu arttırır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmeyi sağlar.

Rekabet gücünü arttırır.