Yönetim Danışmanlığı

 Konumunuz / Ana Sayfa / Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

 

Kurumsallaşma, bir işletmenin faaliyetlerini kişilere bağımlı olmadan sürdürebilmesi ve geliştirebilmesini sağlayan yapıdır.

 

Bir başka açıdan bakıldığında kurumsallaşma, işletmenin tüm stratejik kararlarına ve faaliyet alanlarına yön veren vizyon, misyon ve faaliyetlerini yürütürken beyan ettiği kavramları içeren ilke ve değerlerine ulaşmak için sürdüreceği politikalar ve uygulamalara sürekli olarak sahip olması anlamı taşır.

Kurumsallaşmanın temel amacı bir işletmenin (patron, yönetici, kritik personel vb.) kişilerden ve onların kendi becerilerine bağlı yönetim stratejilerden bağımsız hale gelmesi ve sürekliliğini sağlamasıdır.

 

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı hizmetinin temel amacı; üretim ve hizmet alanında çalışan kurumlara yönelik yönetim destekleri ve eğitimlerin sağlanması, akademik anlamda her türlü desteğin sağlanması ve hizmet verdiğimiz kurumun katma değer kazanmaları esas alınmıştır.

 

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı kapsamında verilen hizmet ve eğitimler;

 

-          Stratejik Planlama ve Yönetim Danışmanlığı ve Eğitimleri

-          Aile Şirketi Anayasası Hazırlama

-          Marka Danışmanlığı

-          Toplam Kalite Yönetimi Sistemi Danışmanlığı

-          Pazarlama Stratejileri Danışmanlığı ve Eğitimi

-          Personel Eğitimleri

-          Üretim Sistemleri Danışmanlığı

-          Müşteri İlişkileri Danışmanlığı

-          İş Güvenliği Danışmanlığı

 

Yapılacak çalışmalarda;

1.       Mevcut Durum Analizi

2.       Kurumsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

3.       Yapılacak Yönetim Danışmanlığı Faaliyet Önceliklerinin Belirlenmesi

4.       Stratejik Yönetim Danışmanlığı ve Planının Oluşturulması

5.       Kurumsal Dönüşüm ve Yapılanma Danışmanlık Faaliyetlerinin Oluşturulması