Yalın Üretim

 Konumunuz / Ana Sayfa / Yalın Üretim

Yalın Üretim

 

Küreselleşen ve sürekli gelişen iş dünyasında işletmelerin rekabet edebilme ve sürekliliğini sağlayabilmeleri her geçen gün zorlaşmaktadır. İşletmelerin yer aldığı sektörde, müşterilerin talep ve isteklerini en hızlı sürede, kaliteli ve en düşük maliyetle karşılayabilmeleri artık zorunluluk hale gelmiştir. Söz konusu şartları sağlayabilen firmalar, içinde yer aldığı sektördeki pazarı yönlendirmekte ve müşterilerin beklentilerini karşılayabilmektedir.

 

Klasikleşmiş Üretim Sistemleri; işletmelerin stratejik hedefleri doğrultusundaki planlamaları için yeterli olamamakta ve beklentileri karşılayamamaktadır. Yalın Üretim; işletmelerin üretim hatlarını, organizasyon yapılarını geliştirmekle kalmamakla, kalitenin artması, hızlı üretimi, düşük maliyet politikalarını şekillendirmekte ve en önemlisi müşteri memnuniyetini en üst safhaya çekmektedir.

 

 

Üretim Yönetimi Nedir?

 

Üretim yönetimi, işletmenin elinde bulunan malzeme, makine ve insan kaynaklı iş gücünü belirli miktarda ki mamulün istenilen kalitede ve zamanda ve mümkün olduğunca en az maliyette üretilmesini sağlayacak sistemlerin bir araya getirilme sürecidir.

 

Üretim yönetimi sisteminin incelenmesi gereken beş ana bileşeni vardır.

 

a.      Girdi

b.      Dönüşüm süreci

c.      Çıktı

d.      Geri bildirim

e.      Karar verme

 

Birçok işletme, üretim hattını oluşturan ana bileşenler de problemler yaşamakta, çözüm üretme aşamasında birtakım zorluklar yaşamaktadır. İşletme yaşanan zorluklar karşısında çözümleri kısa vadeli olarak gidermeye çalışmakta ve yaşanan kayıplara engel olamamaktadır.

 

Yalın düşüncenin temeli  “Değer” ve “İsraf” kavramlarıdır. İşletmenin üretim hattındaki süreçlerinde tüm faaliyetlerde yaşanan ya da yaşanması muhtemel israfları yok ederek, müşteri beklenti ve talepleri için en mükemmel değeri sağlamayı amaçlar.

 

Yalın Üretimde Prensipler;

 

a.     Değerlerin tanımlanması

b.     Değer akış analizleri

c.     Sürekliliğin sağlanması

d.     Çekme

e.     Mükemmellik

 

GK EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK olarak danışmanlık sürecinde;  geliştirilecek ve düzenlenecek yeni teknikler ile üretim sisteminde var olan mevcut durumların tespitini sağlamak,  var olan ya da meydana gelebilecek israfların, problemlerin, aksaklıkların  meydana geliş nedenlerinin analizini sağlayarak oluşan hatanın giderilmesine yönelik çözüm süreçlerinin saptanması ve ardından geliştirilen yeni uygulamalar ile firmanın kayıplarını azaltmak ve geri bildirim sürecinde firmaya olan katkısının tespiti ile geliştirilen yönetim sisteminin oluşturulması ve sürekli iyileştirme süreçler ile “Yalın Üretim” sisteminin firmaya uygulanması, ÜRETİM YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI’nda   yapılan çalışmalardır.