Satınalma-Tedarik Yönetimi

 Konumunuz / Ana Sayfa / Satınalma-Tedarik Yönetimi

Satınalma-Tedarik Yönetimi

 

Hızlı değişen ve sürekli gelişen günümüz iş dünyasında, iş gerçekleşme metotları da buna paralel olarak hızlı değişkenlik göstermekte ve sürekli gelişim göstermektedir. Artan rekabet koşulları ve sürekliliği sağlamak amacı ile şirketler stratejilerini bu bağlamda belirlemekte ve genellikle pazarlama, marka ve satış odaklı olmaktadırlar. Şirketler belirlemiş oldukları bu stratejilere tedarik zinciri stratejisini de izlemesini beklemektedirler.

 

Tedarik zinciri, tedarikçilerden son tüketiciye kadar malzeme ve bilgi akışını denetlemek, yönetmek ve iyileştirmek amacıyla birlikte çalışan, birbirine bağlı ve bağımlı organizasyonlar ağıdır. Etkin bir tedarik zinciri yönetimi kârınızı ve pazar payınızı arttırmanızı sağlayacaktır.

 

Tedarik Zincirinin geliştirilmesi şirketlere çok önemli katkı sağlamaktadır.

 

Masrafları Düşürmek ve Verimliliği Arttırmak

Operasyonel Maliyetler

Yatırım ve Üretim Verimliliği

Kapasite Artırım Yatırımları

İşletme Sermayesi

 

Geri Bildirim Kazanımı

Baştan Sona Hızlı Teslimat

 

Hızlılığın Kazanılması

Doğru Ölçeklendirme

Özelleştirme

 

Güvenilirliği Arttırma

Siparişlere Etkin Cevap Verme

Kalite Standartları

Dayanıklılık

 

TEDARİK ZİNCİRİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Müşteriye en üstün değeri bütün tedarik zincirine en düşük maliyete mal olacak şekilde vermektir. Burada devreye tedarikçiler ve müşteriler ile olan ilişkilerin yönetimi girmektedir. Tedarik zinciri yönetimi satıcıları, kredi ve nakit transferlerini, tedarikçileri, dağıtıcıları, bankaları, depolama ve stokları, sipariş takibini belirlemeyi, müşterileri paylaşmayı, talep öngörmeyi ve ürün bilgisi sağlamayı kapsar. Burada amaç, hem müşteriye en yüksek katma değeri sağlamak, hem de israfı azaltmaya çalışsan bir tedarikçi zinciri oluşturmaktır.

 

Tedarik Zinciri Geliştirme aşamaları;

 

Strateji

Tedarik Zinciri Master Planı ve Tasarımı
Endüstriyel Strateji Geliştirme
Lojistik Ağı Stratejisi Geliştirme
Değer Zinciri Analizi
Bilgi Teknolojileri Stratejisi Geliştirme
Tedarik Zincirinde Dış ve İç Kaynak Kullanımı

 

Süreç Yönetimi

Bütünsel İş Planlama
Talep Planlama
Stok Yönetimi
Müşteri Hizmetleri Yönetimi
Üretim Planlama ve Satın Alma Süreçleri
Performans Göstergeleri
Ana Veri Yönetimi

Üretim

Endüstriyel Plan Geliştirme
Yalın Üretim
Üretim Akışı Senkronizasyonu ve Hızlandırma
Aktivite Bazlı Yönetim

Dağıtım ve Lojistik

Dağıtım Merkezi Tasarımı, Uygulaması
Depo Yönetimi, Performans Gelişimi
Tedarikçi Seçimi ve Yönetimi
Nakliye Maliyetlerinin İyileştirilmesi

Teknoloji

Tedarik Zinciri Süreçleri İçin Uygun Altyapı Oluşturulması- Dijitalleştirme

Uygun Yazılımın Seçilmesi ve Uygulanması