Stratejik Planlama

 Konumunuz / Ana Sayfa / Stratejik Planlama

Stratejik Planlama

 

 

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı, temel olarak şirketlerin kendi iç dinamiklerinden başlayıp dış dinamiklerin de etkisiyle şirketin maruz kaldığı tüm aşamaların değerlendirilmesi bakımından hayati öneme sahiptir.

 

Şirketler değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle esnek davranmak zorundalar. Yenilikleri sürekli takip ederek en yeni ve en başarılı uygulamaları kendilerine uyarlıyorlar. Daha verimli olabilmek için taşeronlarla çalışıyorlar. Esas yetkinliklerine odaklanarak ve kendilerini bu yönde geliştirerek rakipleri karşısında daha avantajlı duruma gelmeye çalışıyorlar.

 

 

 

 

Stratejik planlama, stratejik yönetim ilkelerinin başında gelir. Stratejik yönetim, örgütte tepe yönetim tarafından örgütsel işlevlerin en etkin biçimde yerine getirilmesi için tasarladığı yöntemleri, çizilen yönü ve belirlenen sınırları içerir. Stratejik planlama ise bu işletim yöntemlerinden ziyade strateji kavramına ağırlık verir ve stratejik yönetimin uygulamaya geçirilebilmesi için bir iskelet oluşturur.

Stratejik Planlama birbirini tamamlayan üç uygulamadan oluşur;

 
  1. Örgütsel amaç ve stratejilerin belirlenmesi için "Stratejik Planlama"
  2. Stratejik Planların uygulamaya koyulması için gerekli kaynakların örgüt içi bölümlere etkin biçimde dağıtılması için "Kaynak Yönetimi"
  3. Stratejilerin uygulandığını temin etmek için "Kontrol ve Değerlendirme"