YALIN ÜRETİM VE ARAÇLARI

YALIN ÜRETİM VE ARAÇLARI

EĞİTİM HEDEFİ

Yalın Üretim Sistemini gerçekleştirmek isteyen kuruluşlarda gerekli olan değişimi başlatabilmek için yalın üretim yaklaşımlarını, prensiplerini ve hedeflerini sistemde yer alacak olan katılımcılara aktarmak. 

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Yalın Üretimin Tanımı

• Tarihçe

• Geleneksel Üretim Yöntemleri ile Yalın Üretim Modelinin Kıyaslanması

• Yalın Üretim Hedefleri

• İsraf’ ın Tanımı

• 7 Temel İsraf’ ın tanımı ve örnekler ile açıklanması

• Yalın Üretimin Prensipleri

    • Proseslerde stabilizasyonun sağlanması (Vizyon/Misyon, Hedefler/Politikalar, Kurum Kültürü)
    • Standartlaştırma (Süreç Yaklaşımı)
    • 5S İş Yeri Organizasyonu
    • Tam Zamanlı Üretim (JIT)
    • Değer Akış Haritalama (VSM)
    • Çekme Sistemi (KANBAN)
    • Kanban Kartlarının kullanımı
    • Tek Parça Akışı
    • SMED
    • Poka-Yoke Yaklaşımı
    • KAIZEN
    • Toplam Verimli Bakım (TPM)
    • Yalın Üretim ve 6 Sigma İlişkisi 
    • Çalışanların Katılımı