TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

EĞİTİM HEDEFİ

Kuruluşların Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alacak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımı ve kalite yönetim prensipleri hakkında bilgi vermek, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı hakkında bilgi vermek ve katılımcılar ile birlikte Toplam Kalite Yönetim Sistemi’ni yorumlamak. 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Kalite tanımları, 
• Kalite yönetim prensipleri, 
• ISO 9000, ISO 9001 ve ISO 9004 standartları, 
• ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardının şartları (kalite yönetim sistemi, yönetim sorumluluğu, kaynak yönetimi, ürün gerçekleştirme, ölçme, analiz ve iyileştirme),
• Kalite yönetim sisteminin kurulmasında dikkat edilecek hususlar.