KOSGEB Danışmanlığı

KOSGEB Danışmanlığı

İş planı,  kurulması planlanan ya da hali hazırda mevcut işletmelerin işleyişin geliştirilmesi için hazırlanan rapor olarak nitelendirilmektedir. İş planı hazırlanmasında işletmenin  faaliyet alanı göz önünde bulundurularak; ürün, hizmet ve finansal  kaynakların incelenmesi  büyük önem arz etmektedir.

KOSGEB desteği kullanacak olan girişimcilerin desteklerden yararlanabilmesi için iş planı hazırlaması gerekmektedir.

KOSGEB’in vermiş olduğu destekler nedeni ile bir çok girişimci iş kurma aşamasında söz konusu desteklerden faydalanmak istemektedir.  Fakat işin yasal unsur ve şartlarından dolayı özellikle iş planı hazırlarken bir çok girişimcinin kafası karışmakta ve çeşitli sorular ortaya çıkmaktadır.

 

DANIŞMANLIK SÜRECİ

 

a.       İşletme Yöneticisinin Özeti

İş planı hazırlık aşamasında ilk olarak özet bölümü hazırlaması gerekmektedir.  Bu aslında;

 

-          İş planının amacı

-          İş kurulum sürecinde neye ihtiyaç duyulduğu

-          Hizmet sağlayacağınız sektörde yer alan müşteri gruplarına ne şekilde hitap edeceğiniz ve sizi neden tercih eder

-          Ön görülen sektör analizi ve işletmenizin nasıl bir strateji uygulayacağı

 

b.      İşletme ve Faaliyet Durumu

 

Bu bölümde hali hazırda işletme kurulumu gerçekleşmiş ve sürdürülüyor ise bulunduğu faaliyet alanında yaşanan gelişmeleri takip etmeli ve işletmenin bulunduğu konumu tanımlandırmalıdır. 

 

c.       Ürün/ Hizmet Grupları

 

Girişimci işletmesinin yer aldığı sektörde, sunacağı ürün ve hizmet gruplarını net ve anlaşılır olarak tanımlamalı, sağlayacağı avantajlardan bahsetmeli ve farklılığını ortaya koyarak tercih edilme sebeplerini belirtmelidir.

 

d.      İşletme Yönetimi Stratejisi

 

Hali hazırda sürdürebilirliği var olan ya da kurulumu hedeflenen işletmede, belirlenen hedefler doğrultusunda, hedeflere ulaşmada işletmenin sürdürülebilirliğinde etkin rol oynayacak yönetim kadrosunu ve stratejilerini net, anlaşılır şekilde ifade etmesi gerekmektedir.

 

e.      Pazarlama Planı

 

Pazarlama planı, işletmelerin sürdürebilirliğini korumasında hayati önem taşımaktadır.  Pazarlama planı hazırlığında işletmenin hedef pazar alanı, gelecekte yer almayı planladığı pazar, mevcut durumda işletmenin etkileneceği ve fırsata dönüştürebileceği unsurların yer aldığı, müşteri potansiyellerinin belirlendiği planlama olmasından dolayı çok yönlü düşünmesi gereken noktadır.

 

f.        Üretim/Hizmet Süreci

 

İşletmesinin kapasitesini, fiziki şartlarını, kaynaklarını ve istatiksel yapısını anlaşılır ve net bir şekilde ifade etmesi gerekmektedir.  Yer aldığı faaliyet alanında rakiplerini incelemeli, işletmenin zayıf, güçlü yönlerini belirlemeli, zayıf noktaların nasıl fırsata dönüştürebileceğini aktarmalıdır.

 

g.       Finansal Yapı

 

İşletmenin aslında finansal durumunu aktarma aşaması; işletmenin kuruluş aşamasında ihtiyaç duyduğu finansal kaynak, gelir-gider tabloları, hizmet/ürün gruplarından hedeflenen kazanç oranlarının aktarılması, yıllık net kar oranının belirlenmesi ve işletmenin ne kadar süre içerisinde başa baş noktasına ulaşacağının belirlendiği planlamadır.