ISO 9001 Kalite Yönetimi

ISO 9001 Kalite Yönetimi

Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir.

Başarı, ilgili tarafların ihtiyaçları ele alınırken, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer. ISO 9001 standartı bütün dünyada kalite yönetim sistemi modeli oalrak uygulanmakta olan "Uluslararası bir standarttır."

 

Bu standardın oluşturulmasında aşağıda verilen "Kalite Yönetim Prensipleri" dikkate alınmıştır.

 

Müşteri Odaklılık

Liderlik

Çalışanların Katılımı

Proses Yaklaşımı (Süreç Yönetimi)

Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Sürekli İyileştirme

Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım

Tedarikçi İlişkileri