ISO 9001 Kalite Yönetimi

ISO 9001 Kalite Yönetimi

Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir.

Başarı, ilgili tarafların ihtiyaçları ele alınırken, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer. ISO 9001 standartı bütün dünyada kalite yönetim sistemi modeli oalrak uygulanmakta olan "Uluslararası bir standarttır."

 

Bu standardın oluşturulmasında aşağıda verilen "Kalite Yönetim Prensipleri" dikkate alınmıştır.

 

Müşteri Odaklılık

Liderlik

Çalışanların Katılımı

Proses Yaklaşımı (Süreç Yönetimi)

Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Sürekli İyileştirme

Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım

Tedarikçi İlişkileri

 

 

Danışmanlık Süreci

 

Mevcut Durum Tespitinin Yapılması


Kuruluşum Mevcut Durum Analizi yapılarak kurulacak olan Kalite Yönetim Sisteminin yol haritası planlanır.

 

Dokümantasyonlar

ISO 9001 standartlarına göre firmanın faaliyet alanı kapsamında ihtiyaç duyduğu Kalite El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Planlar, Dokümantasyon Listeleri ve Süreç Akışları belirlenir ve departmanlara göre oluşturulur. 

 

Gerekli Eğitimlerin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi

Kalite Yönetim Sistemi yapısının tanıtılması ve farkındalık yaratarak gerçekleştirilcek olan uygulamaların etkin olması amacı ile ISO 9001 tanım eğitimi GK Eğitim Danışmanlık Mühendislik tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Sistemin Uygulanması

Iso 9001 standartlarına göre oluşturulan dokümantasyonların uygulamaları hayata geçirilerek, uygulama aşamalarının değerlendirilmesi, yaşanan/yaşanması olası uygunsuzluklar ve iyileştirme faaliyet çalışmaları GK Eğitim Danışmanlık Mühendislik tarafından yapılarak kuruluşa rapor halinde sunulur.

 

İç Tetkik

Sistem kurulumuna takiben GK Eğitim Danışmanlık Mühendislik tarafından hazırlanana iç tetkik değerlendirmesi yapılır ve elde edilen sonuçlar kuruluşa sunulur.

 

Yönetimin Gözden Geçirmesi

Sistem değerlendirmeleri, elde edilen veriler, yaşanan uygunsuzluklar, yaşanması olası etkenler, iyileştirme faaliyet sonuçları ve bulgular raporlanarak Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında değerlendirilerek katılımcılara aktarılır.