OHSAS 18001 (İSG)

OHSAS 18001 (İSG)

Kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini (OHSAS 18001) kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarını örnekler ile açıklamak ve bütün katılımcılar ile birlikte yorumlamak. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve entegrasyonu aşamasında yapılan yanlışlıklar hakkında katılımcıları bilgilendirmek.

 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetim sistemi ihtiyacı,

Terimler,

OHSAS 18001 standardının şartları,

Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu.