Verimlilik Yönetimi

Şirketlerin faaliyet alanları kapsamında, şirket içi departmanların, çalışan personellerin, süreçlerin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli ölçülerden biri verimliliktir.

 

Verimlilik Yönetimi yaklaşımı ile etkin sistemin uygulanabilirliği ve sürdürebilirliğini sağlayabilmek için üst yönetim kararlılığı, çalışanların verimlilik bilincini benimsemesi ve katkısı, stratejik hedeflerin verimlilik ile eş güdümlü olması, doğru ölçme sisteminin kurulması, izleme ve raporlama sisteminin oluşturulması, verimlilik arttırma aksiyon sürekliliğinin sağlanması ve tüm birimlerin katılımıdır.

 

Verimlilik Yönetimi anlayışı ile elde edilecek faydalar, Ölçme, İzleme, Karşılaştırma ve İyileştirme çalışmalarının yaygınlaştırılması, değer algısının yükseltilmesini ve kullanılan kaynakların etkin olarak kullanımını sağlayacaktır.

 

 
Danışmanlık Süreci
 

Değer Akış Analizi

Süreç Akışı ve Analizleri

Yalın Üretim Teknikleri

5S İş Yeri Organizasyonu

Sürekli İyileştirme

Etkin Süreç Yönetimi

Maliyet Analizleri

Verimlilik arttırma aksiyonları