Finansal Maliyet Yönetimi

Finansal Maliyet Yönetimi

Müşterilerin beklentileri ve taleplerinin arttığı günümüz iş dünyasında şirketlerin rekabet koşulları da buna bağlı olarak artmıştır. Herhangi bir ürünün satış fiyatını piyasa belirlemektedir. Bu sebeple şirketlerin kar edebilmeleri için gerekli kâr marjını sağlayabilmeleri, maliyetlerini doğru ölçmeleri, arkasından da sürekli geliştirmeler yaparak maliyetlerini düşürmeleri gerekmektedir.

 

 
GK Eğitim Danışmanlık Mühendislik olarak Maliyet Analizi, Maliyetlendirme ve Fiyatlandırma Danışmanlığı kapsamında şirketlerin faaliyet alanlarında, maliyetlerin doğru ve güvenilir olarak belirlenmesi, fiyatların bu maliyetler esas alınarak yapılması, teklif aşamasında doğru hesaplanabilir fiyat, maliyet analizlerinin yapılabilmesi esas alınmıştır.
 
 
Danışmanlık Süreci
 
 
 • Ürün/Hizmet bazlı maliyet reçeteleri,
   
 • Ürün/Hizmet bazlı maliyet şablonları,
   
 • Ürün/Hizmet bazlı üretim imalatına dayalı fiyatlandırma şablonları,
   
 • Başa baş noktası analizleri

 

esas alınarak maliyetlendirme yol haritaları belirlenmektedir. Alınan veriler ile birlikte uygulama adımları belirlenir ve aksiyon planları oluşturulur.

 

Oluşturulan aksiyon planları ile birlikte;

 

 • Şirketi faaliyetlerin tanımlanması,
   
 • Şirketin faaliyet kapsamındaki ürün/hizmetlerin tanımlanması,
   
 • Maliyet yaratan unsurların belirlenerek, kategorilere ayrılması,
   
 • Reçetelerin test edilmesi,
   
 • Reçete bazlı üretim maliyet yapısı ve analiz araçlarının oluşturulması,
   
 • Şirketin maliyet analizine göre asgari karlılık ve asgari fiyatlandırma politikasının belirlenmesi,
   
 • Başa baş noktalarının tespiti,
   
 • Mevcut veriler ile hedefler için gerekli veriler arasındaki uyumun incelenmesi ve geliştirme için gerekli aksiyon planların oluşturulması