Satınalma-Tedarik Yönetimi

Satınalma-Tedarik Yönetimi

Tedarik zinciri, tedarikçilerden son tüketiciye kadar malzeme ve bilgi akışını denetlemek, yönetmek ve iyileştirmek amacıyla birlikte çalışan, birbirine bağlı ve bağımlı organizasyonlar ağıdır. Etkin bir tedarik zinciri yönetimi kârınızı ve pazar payınızı arttırmanızı sağlayacaktır.

 
 

Masrafları Düşürmek ve Verimliliği Arttırmak
 

Operasyonel Maliyetler

Yatırım ve Üretim Verimliliği

Kapasite Artırım Yatırımları

İşletme Sermayesi

 

Geri Bildirim Kazanımı
 

Baştan Sona Hızlı Teslimat

 

Hızlılığın Kazanılması
 

Doğru Ölçeklendirme

Özelleştirme

 

Güvenilirliği Arttırma

Siparişlere Etkin Cevap Verme

Kalite Standartları

Dayanıklılık

 

 

Danışmanlık Süreci 

 

Strateji
 

Tedarik Zinciri Master Planı ve Tasarımı
Endüstriyel Strateji Geliştirme
Lojistik Ağı Stratejisi Geliştirme
Değer Zinciri Analizi
Bilgi Teknolojileri Stratejisi Geliştirme
Tedarik Zincirinde Dış ve İç Kaynak Kullanımı

 

Süreç Yönetimi
 

Bütünsel İş Planlama
Talep Planlama
Stok Yönetimi
Müşteri Hizmetleri Yönetimi
Üretim Planlama ve Satın Alma Süreçleri
Performans Göstergeleri
Ana Veri Yönetimi

 

Üretim
 

Endüstriyel Plan Geliştirme
Yalın Üretim
Üretim Akışı Senkronizasyonu ve Hızlandırma
Aktivite Bazlı Yönetim

 

Dağıtım ve Lojistik
 

Dağıtım Merkezi Tasarımı, Uygulaması
Depo Yönetimi, Performans Gelişimi
Tedarikçi Seçimi ve Yönetimi
Nakliye Maliyetlerinin İyileştirilmesi

 

Teknoloji
 

Tedarik Zinciri Süreçleri İçin Uygun Altyapı Oluşturulması- Dijitalleştirme

Uygun Yazılımın Seçilmesi ve Uygulanması