Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi, şirketlerin risklerini hedef ve politikalarına göre mevcut kaynaklar doğrultusunda en etkin şekilde kullanılarak yönetilmesini sağlayan çalışmaların bütünüdür.

 

GK Eğitim Danışmanlık Mühendislik olarak; şirketlerin faaliyet alanları kapsamında ihtiyaçları ve hedefleri kapsamında belirlenen aksiyonlar ile "Kurumsal Risk Yönetimi"  hizmeti sağlanarak, şirketin geçişi hedeflenmektedir.

 

 

Danışmanlık Süreci

 
Mevcut Durum Analizi
 
Risk Faktörlerinin Saptanması
 
Risk Tanımlamaları ve Etkileri
 
Mevcut Risklerin Öncelik Kapsamının Belirlenmesi
 
Risk İyileştirme Aksiyon Planlarının Oluşturulması
 
Risk Yönetimi Prosedürünün ve Talimatlarının Oluşturulması
 
Risk Yönetimi Organizasyon Hİyerarşinin Belirlenmesi 
 
Eğitim Planlaması
 
Risk Bazlı İç Tetkik