Süreç Yönetimi Eğitimi

Süreç Yönetimi Eğitimi

EĞİTİM AMACI

Süreçlerin analizi, tanımlanması ve süreçlerin etkin olarak yönetilmesi için ilişkilerin kurulması, ölçülmesi, süreçlerin analiz edilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan yapıyı kazandırmak.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Sürecin Tanımlanması

Süreçlerin Analiz Edilmesi

Süreçlerin İlişkilendirilmesi

Süreçlerde Girdi, Çıktı, Faaliyetler, Kaynaklar, Müşteriler, Tedarikçilerin Tanımlanması

Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

Performans Ölçümlerinin Sağlanması

Süreç Yönetiminin Şartları

Süreç Seviyelerinin Belirlenmesi

Kritik Faktörlerin Belirlenmesi

Süreçlerin İyileştirilmesi

 

EĞİTİM SÜRESİ

1 Gün