Yalın Üretim

Üretim Yönetimi, işletmenin elinde bulunan malzeme, makine ve insan kaynaklı iş gücünü belirli miktarda ki mamulün ,stenilen kalitede ve zamanda ve mümkün olduğunca en az maliyetle üretilmesini sağlayacak sistemlerin bir araya getirilme sürecidir.

 

Geliştirilecek ve düzenlenecek yeni teknikler ile üretim sisteminde var olan mevcut durumların tespitini sağlamak, var olan ya da meydana gelebilecek aksaklıkların meydana geliş sebeplerinin analizini sağlayarak oluşan hatanın giderilmesine yönelik çözüm süreçlerinin ardından geliştirilen yeni uygulamalar ile firmanın kayıplarını azaltmak ve geri bildirim sürecinde firmaya olan katkısının tespiti ile geliştirilen yönetim sisteminin oluşturulması ve sürekli iyileştirilme süreçlerinin başlanması üretim yönetim sistemlerinde yapılan çalışmalardır.

 

Yalın Üretim; firmalar, karlılıklarını arttırmak ve gelişimlerini sürdürebilmek için maliyetlerini düşürmeli, verimliliklerini arttırmalı, kalite ve hızlarını yükseltmelidir. Bu amaçlara ulaşmak için kullanılan teknikler arasında en büyük getiri sağlayan, basit ve etkili yöntemler arasında yer almaktadır.

 

Yalın Yönetim Prensipleri;

 

Değerin Tanımlanması

Değer Akış Analizi

Çekme Sistemi

Sürekli Akış

Mükemmellik Arayışı

 

GK EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK olarak danışmanlık sürecinde;  geliştirilecek ve düzenlenecek yeni teknikler ile üretim sisteminde var olan mevcut durumların tespitini sağlamak,  var olan ya da meydana gelebilecek israfların, problemlerin, aksaklıkların  meydana geliş nedenlerinin analizini sağlayarak oluşan hatanın giderilmesine yönelik çözüm süreçlerinin saptanması ve ardından geliştirilen yeni uygulamalar ile firmanın kayıplarını azaltmak ve geri bildirim sürecinde firmaya olan katkısının tespiti ile geliştirilen yönetim sisteminin oluşturulması ve sürekli iyileştirme süreçler ile “Yalın Üretim” sisteminin firmaya uygulanması, ÜRETİM YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI’nda   yapılan çalışmalardır.