Stratejik Planlama

Şirketler değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle esnek davranmak zorundalar. Yenilikleri sürekli takip ederek en yeni ve en başarılı uygulamaları kendilerine uyarlıyorlar. Daha verimli olabilmek için taşeronlarla çalışıyorlar. Esas yetkinliklerine odaklanarak ve kendilerini bu yönde geliştirerek rakipleri karşısında daha avantajlı duruma gelmeye çalışıyorlar.

 

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı, temel olarak şirketlerin kendi iç dinamiklerinden başlayıp dış dinamiklerin de etkisiyle şirketin maruz kaldığı tüm aşamaların değerlendirilmesi bakımından hayati öneme sahiptir.

 

Danışmanlık Süreci

 

1. Stratejik Planlama

- Stratejik Analiz ve Stratejik Tasarım 

Dış Çevre Analizi, Şirket İç Analizi yapılarak, Vizyon, Amaçlar, Stratejiler ve Politikalarım belirlenme aşamalarını oluşturur.

 

2. Stratejik Uygulama

- Programlar 

- Bütçeler

-Prosedürler

Belirlenmiş olan stratejilerin uygulanması kapsamında uygulama programların oluşturulması, yapılacak çalışmalarda bütçe planının yapılması ve uygulamanın hangi metodlarda yapılacağını anlatan prosedürlerin oluşturulmasını kapsamaktadır.

 

3. Stratejik Kontrol

- Değerlendirme

Yapılan tüm faaliyetlerin değerlendirilerek şirkete olan katkıları, geliştirme planlamalarının yapıldığı aşamayı oluşturmaktadır.