Denetim Hizmetleri

Kurumların Kalite Yönetim Sistemleri, Üretim Sistemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği denetimlerini kapsamaktadır. İç Tetkik çalışmasının amacı; kuruluşun mevcut Kalite Yönetim Sistemi Standardına uyulup uyulmadığını ve sistemin sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığını denetlemektedir.